Regulamin korzystania z serwisu 16tube.pl


§1
1. Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu 16tube.pl".
2. 16tube.pl - domena serwisu retransmitującego filmy erotyczne. Nie należy jej rozumieć jako nazwę firmy, bądź instytucji. Jej twórcy nie czerpią z niej żadnych korzyści majątkowych.
3. Serwis 16tube.pl - serwis internetowy pod aktualnym adresem http://www.16tube.pl/ umożliwiający użytkownikom oglądanie filmów erotycznych.


§2
1. Serwis jest przeznaczony dla odbiorców pełnoletnich. Treści ukazywane na stornie są w myśl ustawy uważane za pornografię, dlatego też mogą zawierać wszystkie elementy zaliczane do tego środka przekazu. Użytkownik serwisu 16tube.pl korzysta z niego na własną odpowiedzialność.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść strony, jak i inne materiały retransmitowane na stronie, a także na ich wpływ na użytkownika.
3. Zabrania się kopiowania, powielania, sprzedawania, wykorzystywania materiałów zawartych na stronie zarówno do celów własnych jak i marketingowych, oczywiście za wyjątkiem udokumentowanego pozwolenia od Administratora strony 16tube.pl.
4. Zarówno wygląd strony jak i jej treść należą wyłącznie do jej twórcy, wszelkie próby wykorzystywania jej kodu do własnych potrzeb wiążą się ze złamaniem ustawy o prawie autorskim i będą rozpatrywane w myśl jej rozporządzenia drogą postępowania egzekucyjnego.
5. 16tube.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. 16tube.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów serwisu i ich dostępności przez całą dobę. Nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron serwisu 16tube.pl ze względów technicznych.
6. Wszelkie próby nieautoryzowanego korzystania z zasobów naszego serwera są logowane i spowodują rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego ze strony serwisy 16tube.pl.
§3
1. 16tube.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie serwisu 16tube.pl.
3. 16tube.pl zastrzega sobie prawo zaprzestania udostępniania serwisu 16tube.pl w każdym czasie.
4. Nazwa 16tube.pl, oraz logo strony są własnością serwisu i nie mogą być wykorzystywane, czy przetwarzane.
Wchodząc na stronę www.16tube.pl akceptujesz niniejszy regulamin. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.12.2010 roku

Powrót ->

Copyright by (c) 16tube.pl

{literal}